About

Introduction

Saturday, 20 May 2017

Nota Akademik Tahun 1


Subjek Semester 1

1. Akidah Islam

2. Akhlak Tasawwuf

3. Fiqh Muamalat Jinayat

4. Fiqh Sirah

5. Al-Nahw Wa Al-Sarf I


Subjek Semester 2

1. Fiqh Ibadat Munakahat

2. Sejarah dan Tamadun Islam

3. Terjemahan Arab-Melayu-Arab I

4. Pensejarahan Islam

0 comments:

Post a Comment