About

Introduction

Monday, 24 June 2013

AGM NAHDAH KALI KE-19

Salam alaik..

Alhamdulillah..

Pada 13 Mei 2013 yang lalu,telah berlangsung Mesyuarat Agung Tahunan NAHDAH kali ke-19.Agenda yang terpenting ialah pembubaran  saf kepimpinan NAHDAH bagi sesi 2012/2013 dan seterusnya perlantikan saf kepimpinan baru NAHDAH bagi sesi 2013/2014.  Berikut ialah saf kepimpinan baru NAHDAH sesi 2013/2014:
                                                                
                                                            MAJLIS TERTINGGI:

  Yang Di Pertua
Muhammad Asyraf Syamsudin

Timbalan Yang Di Pertua:
Nurul Izzah A.Rahman

Naib Yang Di Pertua 1:
Mohd Zamri Hasan 
Naib Yang Di Pertua 2:
Nur Izzati Mohd Khori
Naib Yang Di Pertua 3:
Mohammad Fahmi Mustafa

Setiausaha Agong:
Nursyuhada Borhanodin 
Timbalan Setiausaha
Nurul Syuhada Ahmad

Bendahari
Shahrir Fahmi Mohamad
Timbalan Bendahari
Nurul Ain Azman

BARISAN EXCO :

Exco Akademik
Mohd Noor Aiman Mansor
Timb. Exco Akademik:
Rohana Ismail

Exco Ekonomi dan Pemasaran:
Mohd Asyraf Zainal
Timbalan Exco Ekonomi dan Pemasaran:
Nurul Laily Mohd Fadzil

Exco Hal Ehwal Siswi:
Nor Asyifa Ibrahim
Timbalan Exco Hal Ehwal Siswi
Nur Izzah Omer

Exco Hubungan Luar dan Alumni:
Mohamad Amiruddin Abd Ghani
Timbalan Exco Hubungan Luar dan Alumni
Jumarni Hj Muhein

Exco Informasi dan Multimedia:
Ahmad Faathin Mohd Fadzil
Timbalan Exco Informasi dan Multimedia
Siti Fatimah Wahidah Zamri

Exco Kebajikan:
 Norashikin Nawi
Timbalan Exco Kebajikan:
 Nuramalina Daod

Exco Kebudayaan:
 Nurul Iman Mohd Anuar Kamal
Timbalan Exco Kebudayaan:
Nur Adibah Alias

Exco Kerohanian:
 Mohammad Fitri Shahrom
Timbalan Exco Kerohanian:
Nor Alyaa Shahira Abdul Aziz

Exco Sukan dan Rekreasi:
 Mohd Ismat Abu Bakar
Timbalan Exco Sukan dan Rekreasi:
Najat Hanapi

Saya mewakili barisan kepimpinan baru NAHDAH sesi 2013/2014 mengucapkan ribuan terima kasih kepada kepimpinan sesi 2012/2013 di atas sumbangan mereka dalam memajukan NAHDAH.Diharapkan kepimpinan baru sesi depan dapat menaikkan lagi nama NAHDAH di peringkat FPI khususnya dan di peringkat UKM amnya.

Sunday, 16 June 2013

Dari Unit Bahasa Arab ke Jabatan Pengajian Arab dan Tamaddun Islam

Salam alaik..

Sejarah Jabatan Pengajian Arab dan Tamaddun Islam (JPATI) tidak dapat lari daripada dikaitkan dengan penubuhan Unit Bahasa dan Sastera Arab serentak dengan penubuhan UKM pada 18 Mei 1970. Unit ini bolehlah disifatkan sebagai ''Servicing Unit'' dalam Fakulti Pengajian Islam (FPI) kerana unit inilah yang akan menyediakan kursus-kursus bahasa dan sastera Arab bagi mahasiswa-mahasiswa Jabatan Syariah dan Usuluddin.

Unit ini ditubuhkan bertujuan membimbing mahasiswa supaya dapat menguasai bahasa Arab dalam peringkat tinggi untuk membolehkan mereka membuat kajian-kajian ilmiah secara mendalam, terutama tentang mendalami pengajian Islam dari sumber-sumber yang asli dalam bahasa Arab.

Unit ini juga bertujuan mengeluarkan tenaga pengajar yang benar-benar berkebolehan mengajar mata pelajaran bahasa dan kesusasteraan Arab.Di samping itu, unit ini diharap dapat melahirkan penterjemah-penterjemah yang cekap,pegawai dan penulis-penulis yang berkelayakan untuk memberi sumbangan terhadap kemajuan dan pembangunan negara.

Berikut ialah tenaga pengajar terawal Unit Bahasa dan Sastera Arab:

Penolong Pensyarah:      Osman bin Haji Khalid
                                           Ramli bin Haji Ismail
                                           Haji Khairuddin H.Mohamed Al-Aliyah
                                           Ismail bin Ariffin

Kemajuan yang dicapai sesi akademik 1971/1972

Unit ini walaupun menghadapi kekurangan tenaga pengajar tetapi telah dapat menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan.Bagi melicinkan perjalanan unit ini seramai tiga orang tenaga pengajar telah diambil bagi membantu memberikan syarahan-syarahan.Seramai 62 orang pelajar tahun satu dan 35 orang pelajar tahun dua mengambil kursus daripada unit ini pada sesi kali ini.

Sementara itu,langkah-langkah untuk membesarkan lagi unit ini untuk dinaik taraf ke Jabatan yang akan dikenali dengan nama Jabatan Pengajian Arab dan Tamaddun Islam giat dijalankan.Akhirnya,hasrat ini terlaksana dengan penubuhan JPATI secara rasmi mulai sesi akademik 1973/1974.

Dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan Tahunan Pertama (1971) dan Kedua (1971/ 1972) UKM.


Saturday, 15 June 2013

Menelusuri Sejarah Fakulti Pengajian Islam UKM

Fakulti Pengajian Islam telah ditubuhkan pada 18 Mei 1970 bersama-sama dengan penubuhan  Universiti Kebangsaan Malaysia. Fakulti ini adalah salah sebuah fakulti yang mula-mula ditubuhkan di Universiti Kebangsaan Malaysia di samping dua fakulti lain pada masa itu iaitu Fakulti Sastera dan Fakulti Sains. Namun teras bagi fakulti ini telah wujud iaitu bermula dengan penubuhan Kolej Islam Malaya di Klang pada tahun 1955. Penubuhan fakulti ini merupakan kesinambungan visi dan perjuangan segolongan cendekiawan Melayu yang mahu melihat sebuah institusi pengajian tinggi Islam di Malaysia terbina.

Pada tahun 1968, Kementerian Pelajaran telah bersetuju untuk menaikkan taraf Kolej Islam Malaya ke taraf Universiti Kolej. Pada masa yang sama, tuntutan menubuhkan sebuah universiti yang menggunakan bahasa Melayu oleh pejuang-pejuang kebangsaan mencapai kemuncak. Pada tahun 1970, perjuangan tersebut menjadi kenyataan apabila kerajaan mengisytiharkan penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia dengan Fakulti Pengajian Islam sebagai salah sebuah fakulti di dalamnya.

Pada awal penubuhan, fakulti ini hanya mempunyai dua jabatan sahaja iaitu Jabatan Syariah dan Jabatan Usuluddin di samping satu Unit Bahasa Arab. Pada 15 Mei 1974, Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam telah ditubuhkan. Sehingga kini, Fakulti Pengajian Islam telah mempunyai lima jabatan dan satu Unit Bahasa Arab. Jabatan-jabatan tersebut ialah Jabatan Syariah, Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan serta Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah.


Sesi 1970/71, seramai enam orang tenaga pengajar telah berkhidmat di fakulti. Mereka terdiri daripada seorang profesor, seorang pensyarah dan empat orang penolong pensyarah lulusan universiti di Timur Tengah. Mahasiswa yang diterima masuk bagi tahun pertama ialah seramai 37 orang yang terdiri daripada 24 orang pelajar lelaki dan 13 orang pelajar perempuan. Mereka semua adalah lulusan daripada Kolej Islam, Petaling Jaya.


Demikianlah serba sedikit latar belakang sejarah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.Nantikan entri seterusnya bercerita tentang Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam.